Polskie szkolnictwo na zakręcie

Artykuły wg słów kluczowych: szkolenia, edukacja, kształcenie

Polskie szkolnictwo na zakręcie Niepochlebna opinia większości Polaków o państwowej edukacji to głównie efekt zmian wprowadzonych w ostatnich kilkunastu latach, które miast uporządkować i wzmocnić szkolnictwo wprowadziły je w świat prawdziwego chaosu. Reforma, która zapoczątkowała gimnazja oraz unifikacja egzaminów dojrzałości — według wielu pedagogów - odbyła się ze szkodą dla współczesnego ucznia.Wydaje się, że podstawą dzisiejszego uczenia jest przygotowanie podopiecznych do testów i sprawdzianów, a nie rozległa, kładąca nacisk na indywidualne predyspozycje dydaktyka. Nie sprawdzają...

Opublikowany przez Janusz | 2014/08/29

Polskie szkolnictwo na zakręcie