Publikacje

Najnowsze

Specjaliści w dziedzinie finansowych systemów informatycznych firma Controlling Systems zaprasza na webinarium poświęcone zastosowaniom pakietu Eureka w rachunkowości zarządczej i wspomaganiu procesów controllingu w firmie.

Coaching zaliczany jest do interaktywnych procesów wspomagających tempo rozwoju jednostki ludzkiej. Szkoła Coachingu Metrum zaprasza na szkolenie pt. Jak zostać coachem . Termin realizacji tego projektu to 29.11.2016. Zapisy na stronie szkoły.


Opublikowany przez Jarek | 2015/07/13

Chcesz zostać profesjonalnym wokalistą?
Marzeniem wielu dzieci jest kariera wokalna, która umożliwi im występy na scenach całego świata.

W końcu sama myśl o wiwatujących tłumach i burzy oklasków motywuje do działań, mających zbliżać potencjalne gwiazdy do upragnionego celu. Jednak, nie należy zapominać, że nauka wymaga sporo regularnej pracy, dlatego też nieocenioną pomocą okażą się profesjonalne lekcje śpiewu.

Pierwsze próby wokalne warto zacząć jak najwcześniej. Oczywiście, śpiewać dla przyjemności można w każdym wieku, ale jeśli chciałoby się to robić zawodowo, powinno się rozwijać zdolności od najmłodszych lat. Na początkowych zajęciach uczniowie dowiedzą się, jak rozluźnić aparat śpiewu, by się nie usztywniać i swobodnie wydobywać kolejne dźwięki. Nauczyciel sprawdzi też skalę głosu, który ma szkolić oraz określi jego rodzaj (zwłaszcza, jeśli lekcje śpiewu będą się wiązały z występami w chórze). Jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania konkretnych piosenek, należy się za każdym razem odpowiednio przygotować, wykonując proste ćwiczenia melodyczne. To służy rozśpiewaniu, czyli przygotowaniu głosu do dłuższej pracy.

Niezwykle ważnym elementem jest właściwy oddech. Nauczyciel bez wątpienia zwróci na niego szczególną uwagę. Jako pożyteczne wskaże chociażby ćwiczenia przed lustrem, dzięki którym uczeń zyska możliwość obserwowania, jak powinny wyglądać ruchy jego przepony. Dopiero później zostanie poruszona kwestia odpowiedniego frazowania i artykulacji. Lekcje śpiewu wiążą się też nierozerwalnie z emisją głosu, czyli poznaniem sposobu na jego właściwe wydobywanie.

Fotorelacja


szkoła
edukacja
kształcenie
muzyka