Publikacje

Najnowsze

Specjaliści w dziedzinie finansowych systemów informatycznych firma Controlling Systems zaprasza na webinarium poświęcone zastosowaniom pakietu Eureka w rachunkowości zarządczej i wspomaganiu procesów controllingu w firmie.

Coaching zaliczany jest do interaktywnych procesów wspomagających tempo rozwoju jednostki ludzkiej. Szkoła Coachingu Metrum zaprasza na szkolenie pt. Jak zostać coachem . Termin realizacji tego projektu to 29.11.2016. Zapisy na stronie szkoły.


Opublikowany przez Janusz | 2014/08/29

Polskie szkolnictwo na zakręcie
Niepochlebna opinia większości Polaków o państwowej edukacji to głównie efekt zmian wprowadzonych w ostatnich kilkunastu latach, które miast uporządkować i wzmocnić szkolnictwo wprowadziły je w świat prawdziwego chaosu.

Reforma, która zapoczątkowała gimnazja oraz unifikacja egzaminów dojrzałości — według wielu pedagogów - odbyła się ze szkodą dla współczesnego ucznia.

Wydaje się, że podstawą dzisiejszego uczenia jest przygotowanie podopiecznych do testów i sprawdzianów, a nie rozległa, kładąca nacisk na indywidualne predyspozycje dydaktyka. Nie sprawdzają się już osławione podstawy programowe, które nijak przystają do potrzeb, oczekiwań i możliwości młodego człowieka. Według specjalistów w szkołach za mało jest zajęć interdyscyplinarnych, ciekawych, angażujących nowoczesną technologię. Nudne wykłady tematyczne przegrywają z grami komputerowymi czy internetem i nic w tym dziwnego, że nie są atrakcyjne dla kilkunastolatka. Lekcje przygotować trzeba więc w taki sposób, by treści łatwo dało się przełożyć na język współczesnej młodzieży — dynamiczny, oryginalny i swobodny.

Dobre rady radami, ale cóż począć, kiedy większość polskich placówek boryka się z problemami finansowymi? Środków brak nawet na podstawowe, statutowe cele szkół, a co dopiero mówić o cyfrowych tablicach, rzutnikach czy wycieczkach krajoznawczych? Pewnym wyjściem są okresowe akcje regionalne lub krajowe programy typu „szkoła z klasą". Klasowe przedsięwzięcia warto zgłaszać też do konkursów, które organizowane są zarówno przez firmowe, jak i samorządowe podmioty. Wymaga to jednak zaangażowania samych nauczycieli, którzy zniechęceni warunkami pracy i niską płacą niechętnie podejmują dodatkowe działania.

Jeżeli o nauczycielach mowa, to również tutaj upatrywać można przyczyn słabej kondycji rodzimego szkolnictwa. Edukacja wyższa stała się dziś wymogiem, a prawo do nauczania zyskuje nawet kilkanaście tysięcy osób rocznie. Coraz trudniej o pedagoga z pasją, który chciałby zaangażować się także w proces poprawy polskiego nauczania, a pogłoski o roszczeniowych nastolatkach czy przemocy w szkole nie zachęcają absolwentów do robienia poważnych planów związanych z karierą nauczycielską.

Fotorelacja


szkolenia
edukacja
kształcenie